BGP智能网络
021-62125300
北京惠星网络科技有限公司 惠星科技介绍 主营业务 解决方案 惠星科技优势 专利技术
数据中心定制与租用 IASS混合云服务 SD-WAN服务 BGP智能网络

惠星科技公司采用动态路由BGP协议与中国电信、中国联通、中国移动、教育网、中国铁通互联互通,实现单IP多线路高速访问,有效解决南北的互联互通问题。                                                                                                                                   

惠星科技公司作为CNNIC会员,拥有独立AS号码,目前公司拥有3个号码(AS63576/AS63575/AS59083)

公司拥有大量的IP地址。包括超过1个B类的IPv4地址,2个/32的IPv6地址。

与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、教育网等实现了全动态BGP互联互通。

数据中心定制与租用 IASS混合云服务 SD-WAN服务